A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Innsendt av: Ivar Nøvik

Hull i vegbanen grunnet oppsaging av asfalt rundt kummer i gata i både Rådyrvegen og Bjønnavegen. Dette ble rapportert høsten 2021 uten at hullen er fylt . Trafikkfarlig for både biler og SYKLISTER

Vei
2022-07-04 19:57 (#79215)
Under behandling Mottatt

Adresse: Bjønnavegen 50

Kart (63.9578613, 11.3319881)

Skarpe asfaltkanter i hullene som teknisk etat saget ut høsten 2021. DETTE ER MEGET TRAFIKKFARLIF FOR BÅDE BARN OG VOKSNE PÅ SYKKEL, men kan også være skdelig for både sykler og biler.