error_outline
12. mai kl. 09:11

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Øvergata 4

HUNT4 i Inderøy

HUNT 4 er ferdig i Inderøy, men det inviteres til et tilleggsprosjekt.

Feltstasjonen stengte 18. desember. Innbyggere i Inderøy kommune kan delta ved å møte opp på feltstasjoner i andre kommuner. Åpningstidene i de andre kommunene finner du her.

Juni 2018:

HUNT har nå et tilleggsprosjekt som heter Én helse.

Les mer om tilleggsprosjektet her:

Kjære HUNT 4 - deltaker

HUNT Én helse

 

4 gode grunner til å delta

» Bedre livskvalitet i en friskere befolkning.
Vi ønsker alle å leve i et land med god folkehelse. Resultater fra HUNT4 vil brukes som grunnlag for folkehelsearbeidet i din kommune og i hele Norge.

» Gjøre helsetjenestene bedre 
Du og din familie vil trenge god helsehjelp når sykdom rammer. Du vil bidra til bedre behandling av sykdommer ved å delta i HUNT4.

» Interessante resultater om deg selv
Du får nyttige opplysninger om din egen helse, kropp og fysisk aktivitet. Det vil hjelpe deg til å ta vare på din egen helse.

» Noe å være stolt av
Er det noe vi nordtrøndere er kjent for over hele verden, så er det HUNT. Vi bidrar til bedre helse lokalt, nasjonalt og globalt. Du kan være stolt av å delta.

 

Forskning på HUNT-materiale har blant annet resultert i dette.

 

Nyhetsbrev fra HUNT4 juli 2018

 

 Mer informasjon fra HUNT4 finner du her:

  

Skjema