A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Mestringshjulet

Hverdagsmestring

Bakgrunn

Inderøy kommune vil få en endring av befolkningssammensetning over tid; det blir relativt flere eldre. For å være forberedt, og møte fremtidige utfordringer har Inderøy kommune gjennomført utredningen «Framtidas helse- og omsorgstjeneste». På bakgrunn av utredningen er det vedtatt flere strategier for å møte endringen i befolkningssammensetning på en bærekraftig måte. En av strategiene er at man nå satser på hverdagsmestring. Oppstart av hverdagsmestring i Inderøy kommune vil skje gjennom et treårig prosjekt som startet opp 01.12.2017. De aller første brukerne vil motta tjenesten høsten 2018, og deretter vil tjenesten gradvis videreutvikles.  

Hva er hverdagsmestring?

Hverdagsmestring er et forebyggende og rehabiliterende tankesett som vektlegger den enkeltes mestring i hverdagen uansett funksjonsnivå. Brukerstyring og vektlegging av den enkeltes ressurser og deltakelse står sentralt.

Hverdagsmestring er et tidsavgrenset rehabiliteringstilbud med fokus på å mestre dagliglivets gjøremål. Hverdagsmestring foregår hjemme hos bruker eller i brukers nærmiljø og vil starte med spørsmålet: Hva er viktig for deg? Med utgangspunkt i dette settes mål som er viktige for den enkelte. Tjenesten gis av et tverrfaglig team satt sammen av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjemmetrenere.

Hvem passer hverdagsmestring for?

De fleste ønsker å være hjemme og ha kontroll over eget liv lengst mulig. Målet med hverdagsmestring er nettopp dette, at man skal mestre daglige gjøremål og være aktiv i eget og hverandres liv. Dersom du opplever utfordringer med å gjennomføre daglige gjøremål og aktiviteter kan hverdagsmestring være noe for deg.

Mer informasjon og søknadskjema vil komme etter hvert.

Kontaktinformasjon

Elisabeth Fossum

Elisabeth.fossum2@inderoy.kommune.no

47 79 69 70

 

Oppstart av tjenesten hverdagsmestring 20. august

Etter en vår med planlegging og kompetanseheving blant ansatte er vi nå klare for å tilby de aller første innbyggerne i Inderøy tjenesten hverdagsmestring. Hverdagsmestring er ikke oppført som eget avkrysningspunkt på kommunens søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester, men alle som søker om helsetjenester vil bli vurdert ut ifra et hverdagsmestringsperspektiv. Aktuelle søkere vil bli kartlagt for å finne ut om hverdagsmestring er riktig tjeneste.

 

Tips en venn Skriv ut

Skjema