Hverdagsmestring

 

 

Hva er det?

Hverdagsmestring er for deg som ikke lengre mestrer din hverdag som før. Det kan gjelde personlig stell, matlaging, rengjøring, deltakelse i sosiale sammenhenger eller andre aktiviteter i hverdagen.

Hverdagsmestring er tidsavgrenset rehabilitering, hvor opptrening i dagliglivets gjøremål skjer i ditt hjem og/eller nærmiljø. Dine mål vil stå sentralt og være utgangspunktet for tjenesten. Hverdagsmestring starter alltid med spørsmålet «Hva er viktig for deg?»

 

Hva får du?

Hverdagsmestring er et samarbeid mellom deg og et tverrfaglig team bestående av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjemmetrener. Teamet vil sammen med deg kartlegge de utfordringer du har i hverdagen. Det blir laget en plan ut fra dine mål, og du får tett oppfølging i en tidsavgrenset periode på inntil seks uker. Målet er at du skal få best mulig funksjon, oppleve mestring i hverdagen og kunne delta sosialt.

 

Hva koster det?

Hverdagsmestring er gratis.

 

Søk om hverdagsmestring?

Søknadsskjema PDF document ODT document

 

Kontaktinformasjon:

Maylen Carlson maylen.carlson2@inderoy.kommune.no 

Tlf. 477 96 970

 

Skjema