A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Liv Signe Navarsete og Ida Stuberg

Inderøy får 70 mill. ekstra

Fram til nå har kommuner som har slått seg sammen fått en økonomisk gevinst de ti første årene. Enkelt sagt: Inderøy og Mosvik fikk beholde pengene de hadde da de var to kommuner.

I framtida forlenges denne perioden fra ti til 15 år. For Inderøy betyr det 70 millioner kroner ekstra – før staten igjen trapper ned tilskuddet over en femårsperiode. I denne perioden blir kommunen behandlet som en kommune.

De økonomiske beregningene er gjort av Telemarksforskning.

– Svært gledelig. Nå får vi bedre tid når vi skal effektivisere oss i den nye kommunen, sier Senterpartiets ordførerkandidat Ida Stuberg.

Rådmann Jon Arve Hollekim er også godt fornøyd.

– Det får betydning for omstillingstempoet, og vil både slå positivt ut på tjenestetilbudet til innbyggerne – og få en positiv effekt for de ansatte i kommunen, sier han.

Han legger til at det blir opp til politikerne å bestemme hvordan det økte tilskuddet skal brukes.

Les mer i Trønderavisa

Skjema