A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

PRESSEMELDING FRA FORMANNSKAPET I INDERØY 26.03.20

Inderøy forserer investeringer på vann med 6,7 millioner i 2020

Inderøy kommune er opptatt av å bidra til å skape aktivitet og sørge for inntjening i næringslivet som kan hold aktiviteten oppe i ei krevende tid, også som et tiltak for at flest mulig skal ha en jobb å gå til.

 

I dag har formannskapet besluttet å forsere arbeid med blant annet utskifting av ledningsnett for vann mm. i størrelsesorden 6,7 millioner kroner. Dette er arbeid som i all hovedsak var planlagt i 2021, men som man nå velger å gjennomføre tidligere for å bidra til aktivitet. Dette kommer i tillegg til igangsatte prosjekter på feltet inneværende år.

På grunn av kapasitetsutfordringer ser det ut til å være mer krevende å holde trykket oppe på vei og avløp, men rådmannen er gitt fullmakt til å undersøke mulighetene for å få styrket kommunens planleggingskapasitet.

Fra kommunens side arbeides det også med å innhente oversikt over mindre jobber man ønsker utført, som kan gjennomføres i nær framtid. Det være seg for eksempel enkle vedlikeholdsoppdrag på kommunal bygningsmasse.

Avslutningsvis vil vi framholde at dersom du som næringsdrivende eller privatperson har behov for betalingsutsettelse i forbindelse med kommunale regninger som har forfalt eller forfaller i nær framtid, ber vi deg om å ta kontakt med kommunen slik at vi sammen kan finne best mulig løsning. Alle henvendelser og behov vil bli behandlet individuelt. 

 

Ida Stuberg (Sp), ordfører  (98811596)

Jonny Melting (Sp), varaordfører (98066801)

Petter Vesterås (Sp), gruppeleder og formannskapsmedlem (92627499)

Siv Furunes (Sv), gruppeleder og formannskapsmedlem (99506275)

Signar Berger (Ap), gruppeleder og formannskapsmedlem (48138750)

Lise Eriksen (Ap), formannskapsmedlem (45494771)

Geir Jostein Ørsjødal (H), gruppeleder og formannskapsmedlem (92855587)

Skjema