error_outline
26. november kl. 13:41

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Inderøy har to nye bygg som trenger gode navn – Gi oss ditt bidrag!

Vi har mottatt et ønske om å få utsatt fristen for navneforslag. Dette er blant annet for å gi elever og barn bedre mulighet til å ha en god prosess, på skole og i barnehage, for å finne gode navneforslag. Ny frist er satt til 30. oktober.

 

I løpet av sommeren 2022 står to nye bygg ferdig i Inderøy. VI får overlevert en ny skole og barnehage bygd som et felles oppvekstsenter ved Jætåsen boligfelt på Utøy. Dette bygget skal huse skolene for dagens Mosvik, Utøy og Lyngstad skolekrets, og barnehagene for Utøy og Lyngstad. Vi tar og over et nytt helsebygg i Straumen sentrum som skal huse alt fra sykehjemsplasser, omsorgsboliger og dagtilbud og administrasjon innen helse i Inderøy.

Begge disse byggene trenger gode navn, og vi ønsker navneforslag fra Inderøys innbyggere. Det settes en frist for å komme med forslag innen 1. september 2021.

Forslag sendes pr epost til postmottak@inderoy.kommune.no, og merkes med "Navn helsebygg" eller "Navn oppvekstsenter".

 

Når alle forslagene er mottatt, vil de sendes til den lokale stadnavnsnemda for høring, før styringsgruppene for byggeprosjektene lager en innstilling for kommunestyret 4. oktober 2021. Styringsgruppene er sammensatt av tillitsvalgte og ledere fra administrasjonen, og tre politikere for hvert prosjekt.

 

Under kommer en kort orientering om de to prosjektene med lenker til politiske saker og forprosjekt.

 

Oppvekstsenter Vest

Ved Jætåsen bygges det nå en barnehage for Utøy og Lyngstad, og skole for Mosvik, Utøy og Lyngstad under samme tak i et oppvekstsenter. Her er det plass til 180 elever, og 82 barneplasser i barnehagen. Skolen skal ha 7 klasser, og barnehagen skal ha 4 avdelinger, pluss en utegruppe. Bygget er tilpasset terrenget på tomta, og omkranser en furukolle der barnehagen tidligere har hatt som turmål med grillhytte og bålplass. Denne kollen bevares som den har vært, i likhet med store deler av resten av den 30 mål store tomta. Uteområdet blir en blanding av vanlige lekeapparat og anlegg som ballflater, trampoliner, sklier, hinderbane, zip-line, rullelandskap og husker med mer. I tillegg er det store områder med urørt natur der en kan få til fine naturlekeplasser. Utegruppa til barnehagen får et eget uteområde i de øvre delene av tomta med grillhytte og sanitæranlegg. Kontakten med naturen skal og vises inne med utstrakt bruk av treoverflater.

Bygget er organisert slik at fellesfunksjoner som idrettshall, musikkrom, naturfagrom, kunst og handverk, mat og helse, SFO med mer er plassert i midten av bygget, med skole og barnehage i hver ende. Driften legger opp til at det skal være sambruk av alle disse spesialrommene, så både barnehagebarn og skoleelever kan nyte godt av dette. Disse rommene er og samlet og tilrettelagt for å kunne leie ut på kveldstid for organisert aktivitet for barn og unge. I sentrum av bygget ligger og administrasjonslokalene, der barnehage og skole skal sitte sammen for å legge opp til et helhetlig pedagogisk løp fra 0 til 13 år.

 

Lenke til skisseprosjektet: https://www.inderoy.kommune.no/skisseprosjekt-til-politisk-behandling.6297762-514172.html

Lenke til politisk vedtak forprosjekt: https://www.inderoy.kommune.no/forprosjektet-er-vedtatt.6328404-514172.html

Lenke til prosjektets hjemmeside: https://www.inderoy.kommune.no/oppvekstsenter-vest.514172.no.html

 

Helsebygg Straumen

Det bygges nå 25 heldøgns omsorgsboliger og 25 behandlingsplasser ved helsebygget på Straumen. I tillegg skal det huse lokaler for Hjemmetjenesten, Psykisk helse og rus, produksjonskjøkken, dagsentertilbud, hjelpemiddelsentral og andre fellesfunksjoner. I prosjektet er det og tatt høyde for at det skal kunne bygges ytterligere 32 omsorgsboliger på samme tomt på et senere tidspunkt. Det er lagt stor vekt på at bygget blir funksjonelt og har god standard, slik at det både blir et godt sted å bo, og en god arbeidsplass.

Bygget skal fungere både som gode hjem som gir rammer for et verdig liv, og samtidig fungere som en hensiktsmessig arbeidsplass. Visjonen for bygget er «Liv-i-lag», og dette skal gjenspeiles i alle deler av prosjektet. Det er et ønske om at helsebygget skal være en sentral del av Straumen sentrum, og at mange skal ha et ærend i bygget. Vi ønsker aktivitet og liv. Visjonen viser og til det å leve hele livet sammen.

 

Lenke til helse og omsorgsutredningen: https://www.inderoy.kommune.no/helse-og-omsorgsutredningen.399565.no.html

Lenke til totalentreprenørens infoside om byggeprosjektet: https://inderoyhelsehusblogg.skanska.no/ 

Skjema