A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Det går oppover med Inderøy

Inderøy kommune - blant topp 20 i landet

 Hvert år gir Kommunal Rapport (fagblad om Kommune-Norge) ut Kommunebarometeret. Dette er en sammenligning av landets kommuner, basert på til sammen 108 nøkkeltall. Hensikten er å gi beslutningstakere – særlig folkevalgte i kommunestyret – en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver.

Årets tall som nettopp er publisert viser at Inderøy kommune er på 20. plass når man ser samlet på kommunenorge – og den kommunen som samlet sett har best verdier i Nord-Trøndelag.  Inderøy har forbedret sin posisjon med 18 plasser det siste året.

 Oversikt Inderøy fra kommunal rapport

I oversikten (Fra kommunal rapport) kan man se Inderøy kommunes positive utvikling på flere områder.

 For å lese mer om årets kommunebarometer, om hvordan målingen er gjort og hva som ligger i de forskjellige nøkkeltallene klikk her.

Skjema