A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Inderøy kommune innfører nye krav til arrangement fra og med 12.03.20

Bakgrunn for vår anbefaling er vurderinger gjort av FHI og Helsedirektoratet, samt vurdering av kommuneledelse og kommuneoverlege vedørende lokal smittesituasjon.
 
Arrangementer som samler mange mennesker, kan gi grunnlag for stor smittespredning.  Inderøy kommune ønsker å legge seg på en restriktiv linje, ikke minst for å hindre smitte til sårbare grupper, og inn i sykehus og sykehjem.

Arrangement i offentlig og privat regi med over 30 personer avlyses. Dette inkluderer også kultur og idrett.

Siden alle arrangement med over 30 deltakere blir avlyst, skal man se bort fra den tidligere informasjon om søknadsplikt ved arrangement over 100 personer.

Spørsmål ved tvilstilfeller rettes per e-post: Guri.Karesdatter.Falch@inderoy.kommune.no

Ordinær drift på skoler, barnehager og arbeidsplasser går inntil videre som normalt, med mindre det opplyses om annet i enkelttilfeller. Dette vurderes kontinuerlig

Skal du ut å reise? Her finner du reiseråd fra FHI: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

Skjema