A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Inderøy kommunes budsjett for år 2011

01.12.2010 Morten Gjul

Inderøy kommunes budsjett for år 2011

Formannskapets innstilling til budsjett 2011 inklusive gebyr- og betalingssatser m.m. er lagt ut til offentlig gjennomsyn på kommunens hjemmeside og ved kommunens kundetorg og bibliotek. Evt. merknad/innsigelse til budsjettforslaget bes sendt Inderøy kommune, Vennaliv. 37, 7670 Inderøy el. mailadr.: postmottak@inderoy.kommune.no evt formular nederst på siden.
Evt. merknad må være kommunen i hende 14.12.2010.    

Her ligger dokumentene:  

Samlet saksfremlegg budsjett 2011.pdf

RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2011 MED FREMSKRIVING 2012-2014.pdf

Budsjettvedlegg.pdf