Ingrid Bols� Berdal

Inderøy kommunes kulturpris 2010

Kulturprisen tildeles en person som over en lengre periode har gjort en spesiell innsats for kulturlivet i Inderøy kommune.  Prisen kan også deles på to eller flere personer. Forslag til kandidat(er) kan komme fra lag, organisasjoner og enkeltpersoner i Inderøy kommune. 
Inderøy kommune har delt ut kulturpris siden 1988 og her er en oversikt over tidligere vinnere.

1988: Egil Bolkan.
1990: Lorns Fossum og Grethe Marie Næss.
1992: Sigmund Jarle Stai.
1994: UL Øyna
1996: Nils Aas
1998: Anna og Per Vatn
2000: Nils Undersåker.
2002: Willy Ustad
2004: Inderøy sanitetsforening
2006: Torbjørn Solberg og Gisle Løseth
2008: Ingrid Bolsø Berdal


Inderøy kommune ber om forslag innen 20. oktober 
 

Mer informasjon

Skjema