A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Inderøy legesenter informasjon om coronainfeksjon

Inderøy legesenter oppfordrer alle som har planlagte kontroller/timer ved legesenteret OG samtidig har symptomer på infeksjonssykdom om å flytte timen til infeksjonssymptomene har gått over. Dette for å forebygge smittespredning til sårbare pasienter og helsepersonell. 

Alle skal få tilbud om akutthjelp ved behov - dette gjelder altså kun planlagte timer som kan vente. 

Om du mistenker coronainfeksjon, ta kontakt med legevakt på 116117 eller legesenteret pr. telefon. 

Ved generelle spørsmål rundt coronavirusinfeksjon sjekk ut nettsidene til FHI (fhi.no), eller ta kontakt med folkehelseinstituttets informasjonstelefon 815 55 015

Skjema