A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Skulpturer

Inderøy på 45. plass i kultur

Telemarkforskning har de tre siste årene utarbeidet en indeks med rangering av kulturtilbudet i  norske kommuner.  I denne rangeringen er Inderøy nummer 45.

Inderøy kommer godt ut av denne undersøkelsen som bygger på et stort tallmateriale innenfor ti kategorier. Forskerne har sett på antall kunstnere og kulturarbeidere i forhold til folketall. De har videre sett på det frivillige kulturlivet, tilbud på konserter, scenekunst, museum, bibliotek og kino. Inderøy scorer høgt på frivillig kulturliv og bibliotek mens de kommer absolutt dårligst ut når det gjelder kino. Les mer om undersøkelsen her.

Skjema