A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Inderøy sitt kommunevåpen

Inderøykonferansen 2011

Fredag 23. september er det 100 dager igjen til kommunene Inderøy og Mosvik formelt er en ny kommune.

Frivillige Inderøy og Inderøy kommune markerer dette og ønsker å sette fokus på;

- Frivillighet og videre utvikling av dette i den nye kommunen

- Hvordan skal kommunesammenslåingen gi et løft for kulturlivet.

Konferansen er startskuddet for arbeidet med ny kulturplan - vi ønsker at flest mulig skal delta i arbeid med kulturplanen.

Målgruppe: Frivillige, kulturinstitusjoner, politikere, administrasjon, kulturarbeidere og alle interesserte.

Vi håper at dagen skal gi inspirasjon til alle som er opptatt av kultur og utvikling.

Sett derfor av fredag 23. september kl 0900 til 1530 til Inderøykonferansen på Inderøy kulturhus.

Konferansen med lunch er gratis for deltakerne.

Vi regner med å sende ut endelig program ca 1. september med påmeldingsfrist 16. september.

Vi tar gjerne mot påmeldinger nå. Påmelding til Inderøy kommune tlf 74124200 eller postmottak@inderoy.kommune.no

Formidle gjerne informasjon om konferansen til andre.

Velkommen!

Skjema