A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Logo 2015

InderøyTurer 2020

Det blir InderøyTurer i år også, men i en litt annen form enn tidligere.

I Inderøyningen 8. mai vil det komme oversikt over 38 flotte turer i alle grender i Inderøy kommune. Turene varierer i lengde og vanskelighetsgrad, og går i ulike typer natur. Vi er sikre på at det skal være mulig å finne turer og utfordringer som står i forhold til forventningene og ambisjonene hos de fleste turgåere.

Det vil være mulig å registrere besøk på turmålene fra og med 9. mai til og med 11. oktober.

På grunn av Covid19-pandemien vil det ikke bli gjennomført arrangementer i år. Vi vil heller ikke henge ut kasser med trimbøker eller klippetenger på turmålene. Noen steder henger det kasser med trimbøker hele året. Av hensyn til smittefaren oppfordrer folk til å la være å skrive i disse bøkene. Registrer heller ditt besøk med et «klikk» i Trimpoengappen.

Det blir ikke trykt opp brosjyre for 2020. Dette betyr at informasjon om postene, kartutsnitt osv. må hentes i Trimpoengappen. De som ikke vil benytte appen kan skrive ut klippekort, og notere dato for postbesøket i ruten på klippekortet.

Les mer i vedleggene under.
Vi ønsker alle sammen en RIKTIG GOD TUR! :)

 

InderøyTurer 2020

Velkommen fra ordfører

Turoversikt

Informasjon om Trimpoeng

Klippekort (pdf-fil) (3 klippekort pr side)

Skjema