A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Inderøytur

InderøyTurer 2021

Snart er årets InderøyTurer igang. :)

I Inderøyningen fredag 7. mai vil du finne oversikt over 42 flotte turer i alle grender i Inderøy kommune. Oversikt over turene finner du også nederst på denne siden. Turene varierer i lengde og vanskelighetsgrad, og går i ulike typer natur. Vi er sikre på at det skal være mulig å finne turer og utfordringer som står i forhold til forventningene og ambisjonene hos de fleste turgåere.

Det vil være mulig å registrere besøk på turmålene fra og med 09. mai til og med 16. oktober. På grunn av Covid19-pandemien vil det ikke bli gjennomført arrangementer i år. Vi vil heller ikke henge ut kasser med trimbøker eller klippetenger på turmålene. Noen steder henger det kasser med trimbøker hele året. Av hensyn til smittefaren anbefaler vi at bøkene ikke blir benyttet. Registrer heller ditt besøk med et «klikk» i Trimpoengappen.

Det er heller ikke trykt ny brosjyre for 2021. Dette betyr at informasjon om postene, kartutsnitt osv. må hentes i Trimpoengappen. De som ikke vil benytte appen kan hente klilppekort i servicetorget på Rådhuset, Byggtorget i Mosvik, Coop-butikkene og Bunnpris på Røra. Noter dato for postbesøket i ruten på klippekortet. Det vil også bli mulig å laste ned klippekort fra nettet.

Også i år vil det være tilbud for grupper. Vi ber om at det etableres grupper med maks 6 personer eller grupper med kun hustandsmedlemmer.

Mer informasjon om turene finner du på InderøyTur`s facebookside.

 

Premiering

Alle som har besøkt henholdsvis 10 (barn 15 år og yngre) eller 15 turmål (16 år og eldre) deltar i trekningen av følgende premier:

  1. Gavekort på kr. 5000,- fra Inderøy kommune.
  2. Sponsede gavepremier – en premie for hvert turmål

Vi deler også ut:

  1. Premie til høyeste poengsum i trimpoengappen.
  2. Premie til høyeste poengsum i trimpoengappen blant grupper.
  3. Deltagerpremie til alle mellom 0 og 19 år som har fullført i henhold til kravet.

Klippekortet leveres Inderøy kommune senest onsdag 20. oktober.

Vi kommer tilbake til dato for premieutdeling mm. på et senere tidspunkt.

 

5 viktige punkter å følge for alle turentusiaster:

  1. Bruk bare anviste parkeringsplasser
  2. Reduser bilbruken så mye du kan
  3. Vis hensyn,og la deg ikke bli fristet til å ta snarvegen gjennom åker og eng
  4. Husk å lukke grinda, det er en årsak til at den er der
  5. Hold din sti ren, kast ikke søppel i naturen.  Ta med «hoinnskiten» heim

 

InderøyTurer 2021 - oversikt over turene

Informasjon om Trimpoeng-appen

Klippekort for utskrift

Vi ønsker alle God tur! :)

Skjema