A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Inderøytur

InderøyTurer 2022

For 17. året på rad arrangeres det InderøyTurer. InderøyTur er et samarbeid mellom Inderøy Idrettsråd, Inderøy Kommune, Frivillig Inderøy, grendelag og frivillige turentusiaster. Hvert år blir noen av Inderøys mange turstier merket som InderøyTur. I 2022 er det 48 poster, hvorav 14 kan besøkes av rullestolbrukere. Nytt av året kan du også sjekke inn på 12 poster fra kajakk. I år er det i større grad enn tidligere lagt opp til at man kan parkere bilen på en P-plass, og besøke flere turmål i en litt lengre tur.

 

Åpning av InderøyTurer 2022

Årets turer åpnes med arrangement på Rostad søndag den 08.05.2022, kl. 10:00 med åpningstale av Ordfører.
Rostadrunden er merket og klar for årets første innsjekkinger.
Enkel servering ved Rostads venner.

 

Registrering

Du registrerer deg som deltager ved å ta i bruk Trimpoengappen eller et klippekort. Deltagerne registrerer sine turer ved sjekke inn på Trimpoengappen eller ved å klippe i klippekortet. Klippekort kan hentes ut i servicetorget på Rådhuset, Byggtorget i Mosvik, Coop-butikkene og Bunnpris på Røra. Med 20 forskjellige postbesøk eller mer er du med i trekningen av hovedpremien på kr. 5000,-. Barn født 2007 eller senere er med i samme trekning med 15 forskjellige postbesøk. Rullestolbrukere og funksjonshemmede må vise til henholdsvis 15 (barn) og 20 (voksne) innsjekk (kan være på samme post). Det trekkes også ut 1 premie pr. post. Deltageren som samler flest Trimpoeng gjennom sesongen får i tillegg til heder og ære en gavepremie.

 

Tilrettelagte turer

1. Turmål mulig å besøke med rullestol, tur nr.: 2, 13, 15, 17, 19, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, og 42.
2. Turmål hvor det er mulig å sjekke inn fra kajakk.: 3, 19, 20, 21, 22, 26, 29, 30, 32, 33, 34 og 35.
 
 

Grupper/lag

Også i år blir det en konkurranse for grupper/lag. Du deltar fremdeles som individuell deltaker, men du kan også være med i et lag. Lagene vil bli ranket etter snittpoeng inne på appen. Laget med høyest snittpoengsum premieres. 
Når du melder deg på konkurransen får du tre valg: Opprette lag, delta i et lag, delta individuelt.
Hvis du oppretter et lag blir du stående som lagleder og må velge navn på laget. Som lagleder mottar du en kode som du må gi til de andre du ønsker på laget ditt.
Hvis du velger å delta i et lag må du spørre laglederen på det laget du ønsker å delta i, om koden for laget. Skriv inn koden og du er med på laget.
Hvis du ønsker å delta i et lag eller opprette et lag etter du har valgt individuell deltakelse kan du kontakte InderøyTur på Facebook.

 

Lagregler

Et lag må bestå av 3-6 personer på hvert lag.
Du kan bare delta i 1 lag.
Du kan ikke skifte lag i løpet av konkurransen. 
Frist for påmelding av lag er satt til 15.06.2022
 
 

Poeng

Turene får poeng etter hvor utfordrende (lengde og terreng) de er og hvor lang tid man bruker på å gjennomføre turen.
Enkel tur: 10 poeng
Middels tur: 20 eller 30 poeng
Krevende tur: 40 eller 50 poeng
 
 

Bonuspoeng

Også i år vil det være mulig å sanke bonuspoeng. I år deler vi ut 500 bonuspoeng når du har registrert besøk på alle 48 postene. Rullestolbrukere og andre funksjonshemmede oppnår 500 ekstrapoeng når alle tilrettelagte turer (14) er fullført. Det kan ikke registreres bonuspoeng mer enn 1 gang.
Rullestolbrukere og andre funksjonshemmede vil etter endt sesong få sin poengsum doblet.
 
 

5 ordensregler for InderøyTur

1. Bruk bare anviste parkeringsplasser
2. Reduser bilbruken så mye du kan
3. Vis hensyn, og la deg ikke bli fristet til å ta snarvegen gjennom åker og eng
4. Husk å lukke grinda, det er en årsak til at den er der
5. Hold din sti ren, kast ikke søppel i naturen. Ta med "hoinnskiten" heim
 
 

 

Vi ønsker alle GOD TUR!

Skjema