Inderøyninger i aksjon under UKM

Inderøyungdom på UKM fylkesmønstring

14 ungdommer fra Inderøy deltok på fylkesmønstringa på Frosta

400 ungdommer fra hele fylket var i helga samlet på Frosta for å delta i årets fylkesmønstring. 14 av ungdommene som hadde gått videre fra den lokale mønstringa på Inderøy deltok. De viste film, stilte ut bilder og deltok på kulturscenen og rockescenen. I tillegge til utstillinger og opptredener, er dette ei helg med mange kultureller opplevelser, kurs, workshop, og nye venner. Ungdommene fra Inderøy representerte kommunen på en veldig fin måte!

ukm2013Bildet viser Kristian, Benedikte og Anja på kulturscenen med sangen " Supernova"

Se alle innslagene her http://ungint.no/2013/04/naermer-seg-fylkesmonstring/

Mer informasjon

Skjema