A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Inderøy kommune har ansvar i forhold til fordeling av spillemidlene. I en tid der det ellers kan være vanskelig å finansiere investeringer er det riktig å si at spillemidlene er en rimelig gunstig ordning.

Gjennom spillemidlene kan det gis tilskudd til:
- Anlegg for idrett
- Anlegg for friluftsliv
- Nærmiljøanlegg. (Tilskudd er 50 % av kostnad, begrenset oppad til kr 50.000)

Informasjon og søknad:
Inderøy kommune ved kulturkonsulenten kan gi nærmere informasjon om tilskuddsordningene. Prosedyrer for søknad, skjema og informasjon finnes på nettstedet idrettsanlegg.no

Tips en venn Skriv ut

Skjema