www.inderoy.kommune.no

"Flyndra" valgt som kommunevåpen for 1756 Inderøy

23.03.2011 Administrator
Vedtak i Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy - 09.03.2011
 
1. Kommunevåpen og flagg for 1756 Inderøy vedtas i henhold Kongelig resolusjon av 5.oktober 1984:
 
2. ”Inderøy kommunes våpen blir: I rødt, fire opprette gullflyndrer, 1-2-1.
Inderøy kommunes flagg blir: I rødt, fire opprette gule flyndrer, 1-2-1.”
 
Motivet symboliserer fjordkultur fra tidligere historiske tider og fram til i dag – fra flatfisk
på helleristningene i Kvennavika, til det tradisjonsrike flyndrefisket i Børgin.
I tillegg symboliserer motivet de fire opprinnelige kommunene Mosvik, Inderøy, Sandvollan
og Røra.
 
3. Slagordet ”Best i lag” benyttes som slagord for 1756 Inderøy
 
4. Skarnsundbrua benyttes som et sentralt profileringselement i 1756 Inderøy.
 
5. Løvetann velges som kommuneblomst for 1756 Inderøy og benyttes i profileringen av ny
kommune.
 
Elementer som blir tatt med i det videre arbeidet med profilering av nykommunen:
bru, kommunevåpen og blomst

 

Tweet this!