www.inderoy.kommune.no

Vegnavn i Mosvik

16.12.2011 Gunnar Winther

Det er vedtatt vegnavn i Mosvik. Tildeling av husnummer vil skje i løpet av vinteren.

Klikk på listen over alle vegnavn i Mosvik for å få fram alle vedtatte navn.

Tildeling av husnummer vil skje i løpet av vinteren.

Ved eventuelle spørsmål, kan Inderøy kommune ved Jarle Rennan kontaktes.

Tweet this!