www.inderoy.kommune.no

Ny hjemmeside

05.01.2012 Roger Sæthre
Flyvende ballonger

 

Ny hjemmeside

Da har vi endelig formelt gjennomført kommunesammenslåingen og et stort arbeid i planlegging og gjennomføringsfasen er sluttført, men fortsatt gjenstår mye praktisk arbeid.  

En av oppgraderingene vi har arbeidet med er den helt nye hjemmesiden vi nå lanserer. 

Denne siden har som mål å bringe kommunen på nett i langt større grad enn tidligere.  Det kommer flere søknadskjema, vi arbeider med innføring av chat-funksjonalitet slik at du lett skal komme i kontakt med servicetorg i åpningstiden og vi kommer med en SMS-tjeneste.

I tillegg introduserer vi en aktivitetskalender som vi håper skal gi oppdatert og spennende informasjon om alt som skjer i kommunen.  I denne funksjonen vil det bli opp til lag og foreninger å selv legge ut aktiviteter og arrangement og sørge for blest om sine hendelser.

Nye kart

Inderøy kommune tilbyr nå  tilgang til kommunens digitale kartverk. Kartløsningen fra Norkart AS gir brukerne mulighet til å zoome inn til valgfri målestokk, navigere rundt i kartet og å få informasjon om bl.a areal gårds- og bruksnummer og adresse på eiendommer.

Kartene er målestokkstyrt, og hva som blir tegnet ut avhenger av hvor mye en har zoomet seg inn i kartet. Detaljeringsgraden i kartet varierer noe om du zoomer inn øst eller vest for Skarnsundet.

Kartløsningen gir brukeren mulighet til å måle arealer og avstander direkte i kartet, skrive eller klippe ut kartutsnitt i valgfri målestokk, og legge inn egen tekst og enkle tegnesymboler.

Foreløpig er det standard grunnkart og flyfotokart som er tilgjengelig, men løsningen vil i løpet av 2012 bygges videre ut slik at bl.a. vedtatte arealplaner, tur- og kulturstier blir tilgjengelig i kartet. Kartet blir også tilrettelagt med flere søkefunksjoner.   Du kan ellers lese mer om kart, matrikkel og kommunesammenslåing på denne linken fra Statens kartverk.

Oversikt over kommunens tjenester

En annen vesentlig endring er tilbudet om en tjenestekatalog fra Inderøy kommune.  Her vil du finne de tjenestene kommunen leverer med beskrivelser av innhold, rammeverk og hvordan du skal forholde deg ved en eventuell søknad.

Ellers har vi store forhåpninger om å kunne Inderøy kommunes side til å bli en kilde til mer oppdatert og levende informasjon og inviterer derfor til å komme med innspill og kritikk.  Det er en en førsteversjon som nå ligger ute og utbedringer vil nå foregå fortløpende og vi kommer til å arbeide med sidene kontinuerlig framover.

Tilbakemelding til redaksjonen kan gis på denne adressen:  redaksjon@inderoy.kommune.no

  

 

Tekst: Pål Søndrol Gauteplass og Roger Sæthre

Tweet this!