www.inderoy.kommune.no

Omlegging av biltrafikk i sommer

13.04.2012 Are Johansen
Vegarbeid Biltrafikken på Fylkesveg 755 forbi Nessjordet legges om mens det bygges ny fotgjengerundergang ved banken og ny rundkjøring.

Omkjøring Straumen

Innkjøring til Straumen må skje ved Straumbrua fordi Øvergata må stenges ved banken når rundkjøringa skal bygges. De som kjører fylkesvegen gjennom sentrum må ta seg ei sløyfe forbi næringstomta. Denne trafikkomlegginga vil skje fra uke 16 og vare store deler av sommeren.

Større kart i pdf-format.

Tweet this!