www.inderoy.kommune.no

Inderøy kommune i toppsjiktet

25.04.2012 Are Johansen
Kommunebarometer 2012

I den foreløpige versjonen av Kommunebarometeret for 2012 kommer Inderøy kommune meget bra ut, og ender på en flott 15. plass i Kommunal Rapport sin rangering av alle landets kommuner.

StatistikkKommunebarometeret er en sammenligning av landets kommuner, basert på sentrale nøkkeltall. Hensikten er å gi beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database, foreløpige tall for 2011, samt Grunnskolens informasjonssystem. Les mer i artikkelen fra Kommunal Rapport.

Tweet this!