www.inderoy.kommune.no

Søknad om spillemidler

23.09.2013 Roger Sæthre
Spillemidler penger

Søknadsfrist 15. november

Søknad om støtte til bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og områder for fysisk aktivitet fremmes gjennom kulturkontoret på elektronisk søknadsskjema.

Prosjekter som det skal søkes støtte til skal inngå i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Nye søknader må ha idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning.
Frist for søknad 15. november.  NB husk en forutseting for søknaden er forhåndsgodkjente planer!

 

Elektronisk søknadsskjema og mer informasjon finnes på nettsiden www.idrettsanlegg.no. Mer informasjon fås ved henvendelse Kåre Bjerkan.  Bruk denne e-postadressen  kare.bjerkan@inderoy.kommune.no

 

Tweet this!