www.inderoy.kommune.no

Budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-17

14.11.2013 Bodil Alstad
Rådmann og ordfører trekning_600x450_cropped_187x188

Rådmann har lagt fram forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-17

Rådmann har lagt fram forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-17. Det ble gitt en egen orientering for politikere og andre interesserte mandag kveld.

Forslaget til budsjett og økonomiplan for perioden 2014-2017 innehar historisk høye investeringer. Samlet foreslås investert over 400 mill. kroner brutto over 4- årsperioden. Investeringene i Inderøy oppvekst- og kultursenter er den suverent største enkeltssatsningen.

Rådmannen foreslår innføring av boligskatt på to promille fra 2015 for å kunne forsvare de store investeringene i kommunen.

Driftsbudsjettet for 2014 – og driftsrammene for økonomiplanperioden - karakteriseres som forsiktig og meget stramt. Det er knapt rom for nye vesentlige driftstiltak.

Budsj øk pl 2014 - presentasjon oppdatert 14.11.13.pdf

Budsjettet 2014 og økonomiplan 2014-2017

Budsjettet 2014 og økonomiplan 2014-2017 - vedlegg

 

 

Tweet this!