www.inderoy.kommune.no

Kommuneplanens arealdel 2014-2025

Offentlig ettersyn

06.12.2013 Pål Gauteplass

Inderøy kommune ved formannskapet har vedtatt å legge utkast til kommuneplanens arealdel ut til 1. gangs offentlig høring.

Planen omfatter alt land og sjøareal i kommunen bortsett fra områdene som omfattes av kommunedelplan for Straumen og kommunedelplan for Røra.

I planutkastet er det mellom annet lagt ut nye områder til bolig- og fritidsbebyggelse samt byggegrense for deler av strandsonen.

Plandokumentene er lagt til ettersyn i servicetorget på Inderøy Rådhus og er tilgjengelig på følgende lenker:

Planbeskrivelse med bestemmelser    Plankart    Samlet saksutsfrift

Spørsmål kan rettes til Kristin Volden tlf. 74 12 42 81

Uttalelser til planen sendes skriftlig til Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller postmottak@inderoy.kommune.no.

Høringsfrist er 15. februar 2014.

 
Tweet this!