www.inderoy.kommune.no

Sakshaug gamle skole

04.04.2014 Jon Olav Heggli
Sakshaug gamle skole

Kommunen registrerer betydelig lokal interesse for å ivareta Sakshaug gamle skole.

Bygget tilbys organisasjoner eller personer som ser muligheter for, og har evne til, bevaring gjennom bruk.
Vi ber om at mulige interessenter melder seg skriftlig til Inderøy kommune innen 15.05.2014 med en beskrivelse av plan for ivaretakelse og utnyttelse av bygget.

Rapport av Sakshaug gamle skole vurdering av bruk og teknisk tilstand - utarbeidet av Kåre Herstad.
 

Aktuelle interessenter kan ta kontakt med Berit Slåttnes Aune, 74124291, bsa@inderoy.kommune.no for eventuell besiktigelse og dokumentasjon.

Tweet this!