A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Søk i ansatteliste   Vis alleAnsatte
Navn Tittel Telefon Mobil
Eva Kristine Letnes Arkitekt 476 91 388
Audhild Synnøve Slapgård Enhetsleder 412 00 361
Kristin Bjerke Denstadli Ingeniør arealplan 989 08 976
Brit Alvhild Haugan Ingeniør byggesak 989 08 975
Jarle Rennan Ingeniør oppmåling 979 85 650
Anne Kolstad Rådgiver 989 08 977
Ketil Verdal Rådgiver landbruk 989 08 974
Bjørn Bakkhaug Rådgiver landbruk/miljø 476 90 165