A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Influensa - og pneumokokkvaksinering i Inderøy 2017/2018

# Influensavaksine

Risikogrupper som årlig bør vaksineres mot sesonginfluensa:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i sykehjem og aldersboliger
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke.
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom
  • kronisk hjerte- og karsykdom
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  • andre alvorlig eller kronisk sykdom

 

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og dersom de selv blir smittet kan de være en betydelig smittekilde for sine pasienter.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. Hovedhensikten med vaksinasjon av svinerøktere er å beskytte grisene mot influensasmitte, og dermed hindre utvikling av virus med nye egenskaper i svinebesetningene.
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerte pasienter bør vurdere å vaksinere seg mot influensa for å beskytte den immunsupprimerte.

 

Kontraindikasjoner:

 • Alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine
 • Alvorlige straksallergiske reaksjoner mot egg
 • Kjent allergi mot andre innholdsstoffer i vaksinen
 • Alder under 6 måneder, fordi sikkerhet og effekt av vaksinen hos så små barn ikke er undersøkt
 • Akutt infeksjon med feber over 38 °C

Les mer om influensavaksinen her

 

# Pneumokokkvaksine

I tillegg settes det også i år fokus på å få opp vaksinasjonsdekningen mot pneumokokkinfeksjon. Pneumokokkvaksine gjentas etter 10 år. Alle over 65 år er definert til å være i risikogruppen, og i tillegg er det flere andre tilstander, som finnes her:

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6493&Main_6157=6287:0:25,5501&MainContent_6287=6493:0:25,6826&Content_6493=6441:68701::0:6446:18:::0:0

 

Praktisk gjennomføring i Inderøy.

Bistand/omsorg tilbyr og organiserer vaksinering til sine brukere/beboere og ansatte med pasient/brukerkontakt. Helsestasjonen og legesenteret tilbyr vaksine til sine ansatte.

Øvrig vaksinering vil foregå ved Inderøy legesenter.

 

Priser for vaksinering:

Influensavaksine:  220 kr.

Pneumokokkvaksine: 375 kr

Begge vaksiner samme dag: 425 kr.

 

Skjema