A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Gatelys

Informasjon om gatelys

Vi er takknemlige for innmelding av feil på gatelysene via Gatami. Dette er til meget god hjelp for oss som skal reparere. Vi kan likevel ikke love at vi gir tilbakemelding i «Gatami» på hver enkelt melding.

Innmeldte feil er en viktig kilde for planlegging av de samlerundene vi tar for å reparere. Skyldes feilen lyspæra, blir feilen utbedret der og da, er det jord- eller kabelfeil, kan det ta lengre tid.

Vi tar flere reparasjonsrunder i året, men det er flaks om gatelysene blir reparert straks etter vi får melding.

 

Link til Gatami

 

Skjema