Informasjon til ansatte og foresatte i Inderøybarnehagen/Inderøyskolen vedrørende Koronasmitte, 03.01.2021

Informasjon til ansatte og foresatte i Inderøybarnehagen/Inderøyskolen vedrørende Koronasmitte

Dato: 03.01.21

 

Det har vært en negativ utvikling av smitte i Inderøy i romjula/på nyåret. Per 03.01.21 er det 29 nye smittede, og over 190 personer i karantene. De fleste smittetilfellene er knyttet til Mosvik.

Det er fortsatt slik at myndighetene ønsker å skjerme barn og unge mest mulig, og at man derfor har som et utgangspunkt at barnehagene og skolene skal være åpne. Men med utgangspunkt i at smittepresset varierer, vil tiltakene variere.

Det anbefales at man følger med på kommunens hjemmeside der oppdaterte tall legges ut daglig; Koronavirus – informasjon og oppdatering.


Status barnehage

De fleste som har fått påvist smitte, eller er satt i karantene, er knyttet til et utbrudd i Mosvik barnehage. Mosvik barnehage er på rødt nivå og holder derfor stengt i uke 1 (fra mandag 4.januar), men det vil, så lenge bemanningssituasjonen gjør det mulig, bli tilbud til barn av foresatte i samfunnskritiske jobber. Foresatte vil få informasjon fra barnehagen.
 

De andre barnehagene i kommunen, kommunale og private, fortsetter på gult nivå. Veileder som gjelder for gult nivå, skal gjennomgås på nytt. Det kan være behov for å skjerpe kravene noe for å ivareta renhold, holde god avstand, fortsatt oppdeling i kohorter etc.

Man har besluttet å utsette innføring av ordinært måltid i barnehagen til medio januar.

 

Barnehagene følger nasjonal veileder om smittevern.

 

Status skole

 

Mosvik skole er løftet til rødt nivå og gjennomfører hjemmeundervisning mandag 4.01 og tirsdag 05.01 i påvente av de siste testresultatene. Overordnet kriseledelse tar en ny vurdering om tiltak knyttet til Mosvik skole tirsdag ettermiddag. Foresatte vil få informasjon om hva dette betyr i praksis fra ledelsen ved skolen.

 

Alle skolene følger nasjonal veileder om smittevern.

 

De andre barneskolene er på gult nivå.  Smittevernreglene som gjelder skal gjennomgås på nytt, og tiltakene på dette nivået skjerpes, som tidligere nevnt, for å ivareta renhold, holde god avstand, fortsatt oppdeling i kohorter etc.

Inderøy ungdomsskole er fra og med i morgen på rødt nivå etter anbefalinger fra myndighetene. Skolen vil sende ut informasjon til foresatte om organisering av opplæringen framover.

Det anbefales bruk av munnbind ved kollektiv transport for elever på ungdomsskole og videregående; altså på buss til og fra skole. Bruk av munnbind er ikke anbefalt for elever i 1.-7. klasse.

 

 

Mvh

Randi Tessem

Assisterende kommunedirektør

Skjema