A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Informasjon til foresatte om åpningstider SFO med mer

                                                                    

Med utgangspunkt i Inderøy kommunes vedtekter for skolefritidsordning (SFO) og gjeldende smittevernveileder for skole og SFO, vil følgende gjelde så lenge skolene defineres på gult nivå etter trafikklysmodellen:

·       Åpningstid

SFO vil være åpent i kjernetid, dvs. fra kl. 07.30 til 16.00. Foresatte som defineres inn under kategorien samfunnskritiske jobber, og som har behov for levering/henting ut over dette tidspunktet, må framlegge dokumentasjon fra arbeidsgiver, og ta kontakt med rektor/SFO-leder ved den enkelte enhet. Vi henstiller til å benytte kjernetid så langt det lar seg gjøre.

 

·       Matservering

Barn som benytter seg av SFO-tilbud må ha med egen matpakke til SFO. Kostpenger som er betalt refunderes fra 01.08.20 og så lenge ordningen med gult nivå gjelder. Tilbakebetaling av kostpenger skjer i januar 2021.

 

 

Annen relevant informasjon

Når skal barnet holdes hjemme?

Barn som er syke skal være hjemme; dette gjelder både skole, barnehage og SFO. Hvor lenge et barn må være hjemme, må vurderes individuelt og etter hva som er normalt for barnet, men en grunnregel er at man er mest smittsom i starten av en infeksjon.

 

Fra smittevernveileder for skole:

Alle med nyoppståtte luftveisinfeksjoner skal sendes hjem og holdes hjemme inntil tilstanden er avklart. Elever skal, selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skole/SFO. Elevene holdes hjemme til almenntilstanden er god.

Elever som har typiske symptomer på pollenallergi som rennende nese, rennende/kløende øyne, kan møte på skole/SFO. Ved tvil kontakt lege.

 

Det er fastlege eller annet kyndig helsepersonell som vurderer sammen med foresatte om et barn skal testes eller er frisk nok til å gå på skolen/SFO og barnehage.

 

Folkehelseinstituttet (FHI) har oppdatert sin side i forhold til mistanke om Covid-19. Les mer her.

 

Leirskole

Med bakgrunn i smittevernveilederen vil det ikke legges opp til turer med overnatting så lenge skolene er på gult nivå. Så fremt man klarer å opprettholde smitteverntiltak, kan andre utflukter og turer gjennomføres.

 

Skoleskyss

Skoleskyss/transport er definert som grønt nivå, og går som normalt.

 

Med hilsen
Randi Tessem
Assisterende rådmann

Skjema