A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Lederverktøy for vanskelige samtaler

I lederutviklingsprogrammet har vi laget et verktøy for bruk i samtaler

Spørreundersøkelse om sykefravær - frist fredag 13.09.

For å jobbe riktig med nærvær og sykefravær, trenger vi å høre hva du tenker og opplever om ulike sider ved arbeidssituasjonen din. Svarene dine på denne undersøkelsen får betydning for det videre arbeidet vårt sammen i kommunen. Arbeidsmiljøutvalget skal behandle resultatene fra spørreundersøkelsen. Det er viktig at du bruker noen minutter på å svare på spørsmålene.

Informasjonsbrev fra rådmannen - september 2019

Brev til alle ansatte om "sykefraværsprosjektet" i kommunen, fra rådmann Peter Ardon.