error_outline
12. april kl. 17:10

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
HUNT logo

Informasjonsbrev fra HUNT - 2010

Med dette årlige nyhetsbrevet ønsker HUNT forskningssenter å informere alle som har deltatt i HUNT, og andre interesserte, om nye resultater og bruken av alle helseopplysningene. Det er forfattet et tosidig brev som kommunene nå distribuerer på steder der folk ferdes, også her på nettet.

Fra HUNT 2 (1995-97) og fram til HUNT 3 (2006-08) har det skjedd betydelige endringer i helseforhold i den nordtrønderske befolkningen. Årsakene til disse endringene kan være mange og sammensatte. Over 250 forskningsgrupper er nå i gang med å forsøke å avdekke hva endringene kan skyldes og i hvilken grad man innrette tiltak som kan bedre helsa i befolkningen. data fra HUNT. Til nå er det avlagt 57 doktorgrader med utgangspunkt i materialet. HUNT forskningssenter på Levanger arbeider systematisk med forvaltning, formidling av resultater og aktiviteter knyttet til Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) gjennom hele året.

Nordtrønderne har bidratt til HUNT gjennom deltagelse i de tre hovedundersøkelsene i 1984-86 (HUNT 1), 1995-97 (HUNT2, Ung-HUNT1) og 2006-08 (HUNT 3, Ung-HUNT3) og oppfølgingsstudier etter disse. Til sammen har 126 000 personer samtykket til at avidentifiserte helseopplysninger kan gjøres tilgjengelig for godkjente forskningsprosjekter, og 80 000 har avgitt blodprøver. Dette gjør HUNT til en svært betydningsfull samling av helsedata og biologiske prøver, også i internasjonal sammenheng. En stor takk til alle som har deltatt!

Informasjonbrevet fra HUNT 2010 kan du laste ned her

Kommunehelsedata

Kommunehelsedata gir utvalgte resultater fra HUNT for hele fylket og for de enkelte kommunene i Nord-Trøndelag fylke. Det er her mulig å sammenlikne resultatene mellom kommunene, og mellom den enkelte kommune og hele fylket samlet. Nye data fra HUNT 3 (2006-08) legges ut etter hvert som de er ferdig analyserte. Dette finner du her

 

 

Skjema