Informasjonsbrev til foresatte i skole og barnehage 14.01.2022

Informasjonsbrev til foresatte i barnehage og skole

Torsdag 13. januar gjennomførte nasjonale myndigheter en ny pressekonferanse, der nye smitteverntiltak ble presentert. Det er gjort nye vurderinger mht. tiltak på bakgrunn av status smitte av omikron-mutanten av coronaviruset.

Regjeringen har anbefalt at alle barnehager og skoler skal drive på gult nivå fra 15. januar 2022 og i to uker framover. Det er imidlertid lagt opp til at lokale myndigheter kan endre til grønt nivå, og ev. rødt nivå, på bakgrunn av smittesituasjonen i kommunen. I Inderøy har man gjort den vurdering av man i all hovedsak legger skoler og barnehager på grønt nivå på bakgrunn av lite press på helsetjenestene.

Lederne i sektor oppvekst og kultur har i dag, 14.01.22, hatt et møte, der også kommuneoverlegen deltok. I møtet fikk sektoren råd vedr. oppfølging i skoler og barnehager.

Skoler og barnehager i Inderøy som er på grønt nivå, skal ha ordinære åpningstider i hhv. SFO og barnehagen. Dette innføres fra tirsdag 18.januar.

Inderøy ungdomsskole er på grønt nivå fra mandag 17.januar.

I Inderøy er det særlig Sakshaug bhg og Sakshaug skole som har en del smitte per nå. Det er derfor bestemt at disse to enhetene skal være på gult nivå; resten av enhetene følger altså nasjonale anbefalinger. I Sakshaug bhg vil det være redusert åpningstid som informert om fra styrer denne uken. Det vil også være redusert åpningstid i SFO ved Sakshaug skole i de kommende to ukene - og så lenge skolen er på gult nivå. Redusert åpningstid i SFO og barnehage:              kl 07.30 - 16.00.

Dersom situasjonen endrer seg på enkelte enheter, vil kommuneoverlegen i samråd med rektor/styrer, enhets- og sektorleder, avklare om man skal endre status i trafikklysmodellen.

Det skal gis tilbud til foresatte med samfunnskritiske yrker.

Det oppfordres til tett dialog med styrere og rektorer for å finne gode løsninger.

 

Kommuneoverlegen skriver:

Å få koronaviruset er ikke farlig for barn og unge. Å gjennomgå sykdom er deres måte å utvikle immunitet på, og de tåler det godt. Det er et mål at barn og unge skal ha en så normal hverdag som mulig. Vi prøver derfor å målrette tiltak sånn at ikke alle ansatte blir syke samtidig for å prøve å unngå at barnehage- og skoletilbudet blir redusert som følge av dette. Derfor vil skoler med utbrudd kunne bli hevet til gult nivå, ikke fordi vi er redd for smitte hos barn, men for å klare å holde åpent, og bremse smittespredningen i samfunnet for øvrig også. Vi kommer til å få mye smitte i skoler og barnehager nå, dette viruset klarer vi ikke å unngå. Det er likevel ikke farlig for barna å dra på skolen eller på fritidsaktiviteter. La dem leve mest mulig normalt. Barn som er i risikogrupper bør ta imot tilbud om vaksine. Voksne som er uvaksinerte bør også vaksinere seg nå. Vi må alle regne med å bli smittet – men helst ikke samtidig – så voksne bør følge nasjonale råd og anbefalinger.

Hjemmeskole

Ved behov, eksempelvis ved stort fravær i ansattegruppa eller ved smitteutbrudd i klasser, kan skolene innføre hjemmeundervisning for elever på mellomtrinnet og ungdomsskolen. Det varsles i så god tid som mulig.

Munnbind

Elever i ungdomsskolen skal bruke munnbind på bussen. Ansatte på ungdomsskolen kan, i situasjoner der det er vanskelig å opprette tilstrekkelig avstand, bruke munnbind.

 

Vedlagt finnes linker til informasjon om hvordan man skal forholde seg til koronaviruset nå. Lenkene er under jevnlig oppdatering.

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/barn-og-unge/

https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/#isolasjon

 

https://www.helsenorge.no/koronavirus/

 

Positive hurtigtester skal bekreftes med PCR-test. Meld positive hurtigtester til skole/barnehage og i tillegg til kommunen via denne lenken:

 

https://hjemmetest.remin.no/inderoy

 

 

Randi Tessem

sektorleder for oppvekst og kultur

Inderøy, 14.01.22

 

 

Skjema