Har du rom for en til?

Informasjonsmøte vedrørende fosterhjem til enslige mindreårige flyktninger

Bufetat og Fosterhjemsavdelinga på Steinkjer skal avholde informasjonsmøte vedrørende fosterhjem til enslige mindreårige flyktninger i Levanger. Møtet avholdes 29. februar. (se vedlegg og lenke for påmelding under)

Seyed Jamil Naser fra Regionskontoret i Trondheim vil sammen med Fosterhjemstjenesten i Steinkjer orientere.

Mer informasjon og lenke til påmelding PDF document ODT document .

Skjema