A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Inkluderende barnehage- og skolemiljø

Kommunens mål

I Inderøy kommune skal alle barn og unge oppleve trygghet, tilhørighet og mestring.

 

Framtidsbildet IUS

Inderøy ungdomsskole skal være en skole der elever og ansatte trives, føler tilhørighet, er motivert for læring og sosialt samspill, opplever mestring og utvikling. Læringsmiljøet ved Inderøy ungdomsskole skal tilrettelegges for den enkelte hvor både elever og ansatte skal bli sett og akseptert for den man er.

 

Ekspertgruppe

Felles for Sakshaug skole og Inderøy ungdomsskole.

Skjema