A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor

Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor er et interkommunalt samarbeid opprettet av kommunene Inderøy, Verran, Snåsa og Steinkjer. Verran kommune er vertskommune for samarbeidsordningen.
 
Skatteoppkreverkontorets hovedoppgaver er innkreving og regnskapsføring av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift, registrering og kontroll av terminoppgaver, lønns- og trekkoppgaver, informasjon til og kontroll av arbeidsgivere, utbetaling/innkreving av beløp til gode eller skyldig. Skatteoppkreveren har særnamskompetanse og kan tvangsinnfordre utestående krav.
 
Innbetaling
Skatt, arbeidsgiveravgift m.m. skal innbetales til konto for skatt tilhørende den kommunen der skattyter/arbeidsgiver er registrert. Kontonummer finner du på hjemmesida til Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor
 
For beregning av KID-nummer se www.skatteetaten.no
 
 
Kontaktinformasjon
Postadresse: Liavegen 1
                      7790 MALM
 
Telefon:   93 26 61 42
Telefaks:  74 15 98 70
e-post:              skatteoppkrever@verran.kommune.no
Internet:            Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor
Tips en venn Skriv ut

Skjema