A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor

Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor er et interkommunalt samarbeid opprettet av kommunene Inderøy, Snåsa og Steinkjer. Kontoret betjener kommunene Steinkjer, Snåsa, Grong og Inderøy. Kontoret ligger i Malm.
 
Skatteoppkreverkontorets hovedoppgaver er innkreving og regnskapsføring av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift, registrering og kontroll av terminoppgaver, lønns- og trekkoppgaver, informasjon til og kontroll av arbeidsgivere, utbetaling/innkreving av beløp til gode eller skyldig. Skatteoppkreveren har særnamskompetanse og kan tvangsinnfordre utestående krav.
 
Innbetaling
Skatt, arbeidsgiveravgift m.m. skal innbetales til konto for skatt tilhørende den kommunen der skattyter/arbeidsgiver er registrert. Kontonummer finner du på hjemmesida til Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor
 
For beregning av KID-nummer se www.skatteetaten.no
 
 
Kontaktinformasjon
Postadresse: Liavegen 1
                      7790 MALM
 
Telefon:             93 26 61 42
e-post:               skatteoppkrever@steinkjer.kommune.no
Internet:            Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor

Skjema