error_outline
14. januar kl. 16:39

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Innholdsprosjekt

Juni 2012 - Mulighetsstudie - Inderøy oppvekst- og kultursenter 05.06.12.pdf

Inneholder:
1. Sammendrag
2. Bakgrunn og mandat
3. Områdebeskrivelse
4. Utbyggingsbehov
5. Utbyggingsalternativ
6. Sammendrag økonomi/alternativ
7. Vedlegg
 

Oktober 2013 - Mulighetsstudie - Inderøy oppvekst- og kultursenter 00.10.13.pdf

Inneholder:
1. Bakgrunn, mandat og prosess
2. Målbilde og hovedhypoteser
3. Presentasjon av hypoteser per område
4. Kritiske suksessfaktorer
5. Videre arbeid

Vedlegg:
Hypoteseskjema
Prosjektdeltakere


April 2015 - Innholdsprosjekt 3

Inneholder:
1. Innledning
2. Diskusjon og oppsummering
3. Delprosjekt Felles ledelse og overordnet organisasjonsmodell
4. Delprosjekt Faglig samarbeid og felles lærerressurser på tvers av IOKS
5. Delprosjekt Felles studieadministrative tjenester
6. Delprosjekt Felles driftorganisasjon
7. Delprosjekt Eiendomsfordeling mellom kommune, fylkeskommune og Inderøy kulturhus
8. Delprosjekt IOKS innvirking på kultur og næringslivssatsing i Inderøy og Nord-Trøndelag

Skjema