A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Innsyn politiske saker

På grunn av overgang til nytt saks- og arkivsystem har vi problemer legge inn møteprotokoller i innsynsmenyen for politiske saker.

 

Møteprotokoller fra politiske møter i august 2020 kan derfor leses her: (protokoll legges ut så snart den er klar).

Møteprotokoll Hovedutvalg Natur (17.08.2020)

Møteprotokoll Hovedutvalg Folk (18.08.2020)

Møteprotokoll Formannskap (19.08.2020)

Møteprotokoll Kommunestyret (24.08.2020)

Skjema