A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Integreringsprosjekt

Inderøy kommune samarbeider med de andre kommunene på Innherred; Steinkjer, Verdal og Levanger, om flere prosjekt innen integreringsfeltet. Vi ønsker å gi bosatte innvandrere i regionen bedre muligheter for utdanning og arbeid. Prosjektene er støttet av IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet).

 

Skarnsundbrua-Inderoy-kommune

Våre integreringsprosjekt har som mål å etablere både arbeidsrettede kurs og bygge varige samarbeid mellom kommunene.

Prosjektene samarbeider også med Trøndelag fylkeskommune og NAV-kontorene i våre kommuner.

 

 

Arbeidsrettede kurs

I 2020 og 2021 har vi utviklet et samarbeid mellom kommunene, hvor vi arrangerer arbeidsrettede kurs for innvandrere. 

Ut fra tilbakemeldinger fra videregående skoler og næringslivet i regionen vår, valgte vi å satse på arbeidsrettede kurs innen

 


Samarbeid med sosial entreprenør

Sammen med den lokale, sosiale entreprenøren Maurtuva Vekstgård AS har vi jobbet med et forkurs i helsefag for innvandrere.

Bakgrunnen for kurset var tilbakemeldinger fra videregående skoler i regionen med utdanningsprogram i helse og omsorg. De videregående skolene så at mange innvandrere søkte seg inn i helsefaglig utdanning i videregående skole, uten å ha kunnskap om yrket. De opplevde også at mange søkere slet med å komme seg gjennom videregående skole. Mange hadde svake ferdigheter i norsk og var faglig svake, selv etter å ha fullført VG1 og VG2.

Faglærerne i videregående skole mente at et forkurs i helsefag kunne gi deltakere bedre kunnskap til å ta riktig yrkesvalg. Forkurset kunne også forberede de som ønsket å gå videregående skole helsefag, slik at de hadde bedre sjanse til å lykkes i utdanningen.

Kurset er utviklet i prosjektperioden. Dessverre ble prosjektet hardt rammet av smittevern-restriksjonene i forbindelse med covid19. Selve utprøvingen av kurset med en gruppe deltakere ble utsatt flere ganger. Utfordringene rundt covid19-situasjonen kombinert med redusert kapasitet hos den sosiale entreprenøren, førte til at Maurtuva Vekstgård ikke hadde mulighet til å prøve ut kurset på en gruppe deltakere i 2021. Samarbeidet er nå avsluttet, men kursmateriell for forkurset i helsefag og erfaringer fra samarbeidet med den sosiale entreprenøren finner du mer informasjon om på prosjektets nettsider.

 

 

Prosjekt Inkluderende Innherred

Våren 2021 fikk Innherredskommunene tildelt midler til prosjektet "Inkluderende Innherred".

Dette er et samarbeidsprosjekt med Trøndelag fylkeskommune og NAV, der vi sammen skal jobbe for å utvikle nye utdanningstilbud

og arbeidsrettede tiltak for innvandrere. 

 

Vi ønsker å dele mest mulig fra dette arbeidet med andre kommuner.  Du kan lese mer om prosjekt Inkluderende Innherred på nettsiden til prosjektet.

 

På disse nettsidene finner du informasjon om prosjektene våre, sammen med maler, skjema og læringsressurser. 

Dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om våre prosjekter, ta gjerne kontakt med prosjektleder integrering; Vibeke Arntzen.

Epost: vibeke.arntzen@inderoy.kommune.no

 

Skjema