A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Jodtabletter - reseptfritt salg

For hjemmelagring anbefales det at voksne under 40 år, gravide, ammende og de med hjemmeboende barn skal ha jodtabletter hjemme.

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, samt gravide og ammende kvinner tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i
skjoldbukskjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år.

Myndighetene vil gi nærmere råd om hvilke grupper av befolkningen som skal ta jodtabletter ved en atomulykke.

 

Les informasjonsskriv fra Helsedirektoratet

DSA - Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Skjema