A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Jon Arve Hollekim tilsatt som rådmann i 1756 Inderøy

21.12.2010 Morten Gjul
Rådmann i Inderøy kommune er ansatt som rådmann i den sammenslåtte kommunen Inderøy 1756 - bestående av nåværende Inderøy kommune og Mosvik kommune.

Nåværende rådmann i Mosvik kommune Lars Daling er tilsatt som kommunalsjef i den sammenslåtte kommunen.

Det er nykommunens øverste organ i prosjektfasen - Fellesnemnda - som har besluttet tilsetting av rådmann og kommunalsjef.

Sammenslåingen av de to kommunene skjer formelt fra 01.01.2012. Planlegging og gjennomføring av de praktiske sider av sammenslåingen er allerede i full gang.
Jon Arve Hollekim
Rådmann Jon Arve Hollekim
Lars Daling
Kommunalsjef Lars Daling