A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Kart over Inderøy

Kommunekart.jpg

  

 

 

 

 

 

Andre karttjenester:

Gårdskart (les mer: SkogOgLandskap.no)
Innhold: Tjenesten henter informasjon om hvilke gårds- og bruksnr som inngår i en landbrukseiendom direkte fra Landbruksregisteret (Statens landbruksforvaltning) og eiendomsgrenser direkte fra Matrikkelen (kommunene og Statens kartverk). Markslagskart (AR5) hentes fra Skog og landskaps kopibase.
Tilpasset visning: PC.

GINT.no (Geografi i Nord-Trøndelag)
Innhold: Spesielt fokus på geografisk informasjon for Nord-Trøndelag.
Tilpasset visning: PC.

Norgeskart.no
Innhold: Land, sjø, flyfoto og terreng.
Tilpasset visning: PC, nettbrett, mobil (Android app). Utskrift til papir.

Kart i skolen (kartiskolen.no)
Innhold: l grunnkart finner du temakart egnet for bruk i mange fag. Du finner data fra mange offentlige etater, forskningsmiljøer og data spesielt tilrettelagt for skolen. Det er også utviklet undervisningsopplegg som bruker dagsaktuelle data.
Tilpasset visning: PC.

UT.no
Innhold: Tur-tips presentert på topologikart av Den Norske Turistforening, NRK og frivillige bidragsytere.
Tilpasset visning: PC, nettbrett og mobil.

Vegkart
Innhold: Offentlig informasjon om Norges veger fra Nasjonal vegdatabank.

Tips en venn Skriv ut

Skjema