fugl temp

Kart over Inderøy

Logo.jpgKommunekart.com
Innhold: Kart, flyfoto og hybrid. Inneholder plandata for Inderøy kommune
Tilpasset visning: PC, nettbrett, mobil (Android app , Iphone, Ipad).

GIS/LINE WebInnsyn
Innhold: Grunnkart, flyfoto.
Tilpasset visning: PC. Utskrift til papir.

Andre karttjenester:

Gårdskart (les mer: SkogOgLandskap.no)
Innhold: Tjenesten henter informasjon om hvilke gårds- og bruksnr som inngår i en landbrukseiendom direkte fra Landbruksregisteret (Statens landbruksforvaltning) og eiendomsgrenser direkte fra Matrikkelen (kommunene og Statens kartverk). Markslagskart (AR5) hentes fra Skog og landskaps kopibase.
Tilpasset visning: PC.

GINT.no (Geografi i Nord-Trøndelag)
Innhold: Spesielt fokus på geografisk informasjon for Nord-Trøndelag.
Tilpasset visning: PC.

Norgeskart.no
Innhold: Land, sjø, flyfoto og terreng.
Tilpasset visning: PC, nettbrett, mobil (Android app). Utskrift til papir.

NaVida
Innhold: Topologi, sjø.
Tilpasset visning: iOS-enheter (iPhone, iPad).

Kart i skolen (kartiskolen.no)
Innhold: l grunnkart finner du temakart egnet for bruk i mange fag. Du finner data fra mange offentlige etater, forskningsmiljøer og data spesielt tilrettelagt for skolen. Det er også utviklet undervisningsopplegg som bruker dagsaktuelle data.
Tilpasset visning: PC.

UT.no
Innhold: Tur-tips presentert på topologikart av Den Norske Turistforening, NRK og frivillige bidragsytere.
Tilpasset visning: PC, nettbrett og mobil.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut