error_outline
17. september kl. 10:10

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Kart over Inderøy

Kommunekart.

Avansert men brukervennlig kartløsning med tekniske kart og register tilrettelagt for alle plattformer (PC, Mac, nettbrett og mobiltelefoner). Både som egen app, Kommunekart og nettjenesten Kommuneart.com.

 

Last ned/installer Kommunekart App!

Appen heter Kommunekart og kan lastes ned via Appstore (IPhone/IPad) eller GooglePlay (android). Appen er gratis å laste ned og bruke. Det vil ikke bli ladet app for Windows mobiler. På Windows mobiler kan man åpne http://www.kommunekart.com i nettleseren. Dette er en avspeiling av appen, til bruk for de som har Windows-mobilertelefoner.
Logo Kommunekart.png

 

Kommunekart for nettleser

Her finner du webklient med avansert utskrift: https://kommunekart.com/klient/inderøy

 

Brukerveiledning

Med Kommunekart får du enkelt tilgang til kommunens kartdata på PC/Mac eller mobile løsninger. Best brukeropplevelse på PC får du med Firefox, Edge eller Chrome som nettleser. Har du ikke Chrome? Last ned her

 

Kommunekart gir deg tilgang til daglig oppdatert kart og registre. Noe av det du finner i kartløsningen er:

 • Eiendomsgrenser med matrikkelinformasjon (ikke hjemmelshaver informasjon)
 • Plandata med bestemmelser  
 • Kommuneplan og bestemmelser
 • Markslag (AR5)
 • Godkjente tiltak /bygg
 • Grunnkart
 • Flyfoto
 • Mulighet for å se terrengprofil
 • Mulighet for enkel påtegning
 • Mulighet for å måle avstander og areal
 • Mulighet for å dele kartutsnitt med andre

Finn fram:

 • I Kommunekart.com velger du din kommune eller starter direkte i kommunekart for Inderøy hvor du kan velge hvilke kartlag du ønsker som skal tegnes i nedtrekksmeny på kommunevelger-boksen.
 • Du kan søke deg fram til ønsket sted ved hjelp av adresse, eiendomsnummer (gnr/bnr), skriv inn f.eks. 4/117, stedsnavn, interessepunkt (skole, idrettsanlegg, campingplass, m.m.) for at ønsket sted vises i kartet.
 • Pek i kartet for å få fram informasjon.

 

Kartlagsinfo

Det finnes kartlagsinformasjon som du får fram ved å trykke i kartet. Du kan da få fram informasjon om bl.a.

 • Eiendomskart men ikke hjemmelshaver informasjon
 • Skolekretser / skolebygg
 • Kommuneplan
 • Reguleringsplan

 

Eksempel:

Ønsker du info om en reguleringsplan kan du først gå i nedtrekksmeny under kommune-boksen og klikke på reguleringsplan slik at kartlaget blir synlig. Merk at kartlagene kan være målestokkavhengige og dersom de ikke vises, kan du forsøke å zoome inn (enten ved å bruke hjul på musa eller +/- knappene nede i høyre hjørne av kartbildet). Du kan også klikke på aktuelt sted i kartet og velge «Sjekk flere kartlag» i boksen som dukker opp på høyre side. Da vil alle kartlag som dekker punktet komme opp i en liste og du kan velge reguleringsplan der.

Plankartet vil bli synlig i kartbildet. Klikker du på nedtrekk ved siden av Reguleringsplan i boksen til høyre får du mer info om plan og klikker du på «Se plandetaljer i WebPlan» får du opp info og link til plandokumentene.

Bruk

Med tilgang til ferske kommunale kartdata på nettbrett og mobil utvides også bruksområdet til kartdataene. Du kan nå stå ute i felt med de mest oppdaterte kartdata som finnes på nettet. Appen viser din posisjon i kartet, noe som gjør sammenligningen mellom kart og terreng mye enklere.


Det er ikke tillatt å benytte kartdataene til kommersiell bruk, som for eksempel kart til eiendomsmeglere.

 

Andre karttjenester: 

Gårdskart (les mer: SkogOgLandskap.no)
Innhold: Tjenesten henter informasjon om hvilke gårds- og bruksnr som inngår i en landbrukseiendom direkte fra Landbruksregisteret (Statens landbruksforvaltning) og eiendomsgrenser direkte fra Matrikkelen (kommunene og Statens kartverk). Markslagskart (AR5) hentes fra Skog og landskaps kopibase. 
Tilpasset visning: PC.

GINT.no (Geografi i Nord-Trøndelag)
Innhold: Spesielt fokus på geografisk informasjon for Nord-Trøndelag.
Tilpasset visning: PC.

Norgeskart.no
Innhold: Land, sjø, flyfoto og terreng.
Tilpasset visning: PC, nettbrett, mobil (Android app). Utskrift til papir.

Kart i skolen (kartiskolen.no)
Innhold: l grunnkart finner du temakart egnet for bruk i mange fag. Du finner data fra mange offentlige etater, forskningsmiljøer og data spesielt tilrettelagt for skolen. Det er også utviklet undervisningsopplegg som bruker dagsaktuelle data.
Tilpasset visning: PC.

UT.no
Innhold: Tur-tips presentert på topologikart av Den Norske Turistforening, NRK og frivillige bidragsytere.
Tilpasset visning: PC, nettbrett og mobil.

Vegkart
Innhold: Offentlig informasjon om Norges veger fra Nasjonal vegdatabank.

Skjema