A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
KlippHekkOgBuskerHjemmesideBilde

Klipp hekk og busker

Klipp hekker og busker ved eiendommen din, slik at vegetasjonen ikke hindrer sikt eller i veien for trafikken og vegvedlikehold. Spesielt om vinteren om vegetasjon henger innover vegen. Om du klipper og rydder tar du ditt ansvar, og du bidrar til større trygghet i lokalmiljøet.

Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot vegkryss.

Last ned brosjyren for mer informasjon.

Skjema