A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Bru pluss tekst

Kom med innspill til ny kulturplan

Ny kulturplan for ny kommune.

Kulturplan 2013-2025, planprogram, høringsutkast.

Fra 1. januar 2012 er Mosvik og Inderøy kommuner slått sammen til en kommune - Inderøy kommune. Fellesnemnda, som består av politikere fra begge kommunene har fastslått at Inderøy kommune skal være en kulturkommune Samtidig legger samfunnsprosjektet Inderøy 2020 opp til et Kulturløft for ny kommune.

Arbeidet med kulturplan for ny kommune har startet, og Planprogram er utarbeidet og behandlet politisk. Planprogrammet er lagt ut til høring og offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 4-1.

Vi ønsker en planprosess basert på stor grad av medvirkning fra innbyggerne. Derfor inviterer vi lag og organisasjoner, kulturaktører innen ulike områder og ellers alle som ønsker å bidra til å komme med uttalelser til planprogrammet, og ellers presentere ideer, komme med ønsker, forslag, stille spørsmål etc.

Høringsfrist 22. mars 2012

 

Skjema