A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Ringer

Borgerlig vigsel i kommunen

Fra 1. januar 2018 kan du gifte deg borgerlig i kommunen.

Kommunestyret behandlet saken i møte 11.12.2017 (sak 57/17).

 

Prøving av ekteskapsvilkårene

For å inngå ekteskap i Norge, må Staten gjennomføre en prøving av ekteskapsvilkårene. Behandlingstiden hos Skatteetaten er 2-3 uker, så vær ute i god tid før bryllupet.

I forbindelse med at det fra juni 2018 kan søkes digitalt om prøving av ekteskapsvilkårene, har Skatteetaten har lagd et informasjonsskriv som omhandler dette. Se også skatteetaten på nett.

Original attest må leveres ved Servicetorget, Inderøy rådhus eller sendes til Inderøy kommune (via Altinn eller via post) senest 14 dager før vielse.

Adresse: Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy

 

Bestilling av vigsel

De som vil gifte seg borgerlig må bestille tid og lokale i kommunens servicetorg. Telefon: 741 24 200 / e-post postmottak@inderoy.kommune.no

Mulige tidspunkt for vigsel er ukedager mellom kl. 12.00-15.30 og følgende lørdager mellom kl. 10.00-14.00:

 
Dato Vigsler
Lørdag 17. mars 2018 Ordfører Ida Stuberg
Lørdag 21. april 2018 Assisterende rådmann Randi Tessem
Lørdag 19. mai 2018 Varaordfører Trine Berg Fines
Lørdag 23. juni 2018 Rådmann Peter Ardon
Lørdag 14. juli 2018 Varaordfører Trine Berg Fines
Lørdag 18. august 2018 Ordfører Ida Stuberg
Lørdag 22. september 2018 Assisterende rådmann Randi Tessem
Lørdag 20. oktober 2018 Rådmann Peter Ardon
Lørdag 24. november 2018 Varaordfører Trine Berg Fines

Ta kontakt ved eventuelle spørsmål!

 

Vigslere

De som kan vigsle i Inderøy kommune er:

  • Ordfører Ida Stuberg
  • Varaordfører Trine Berg Fines
  • Rådmann Peter Ardon
  • Assisterende rådmann Randi Tessem

 

Sted for vigselsseremonien

Vigslene gjennomføres på Inderøy Rådhus, fortrinnsvis i møterom Skarnsundet. Mot avtalt vederlag kan vigsler gjennomføres i Nils Aas Kunstverksted. Eventuell annet egnet areal og/eller lokasjon avklares i enighet mellom brudepar og vigsler. Vigselen må i utgangspunktet kunne gjennomføres innenfor 1 time.

 

Vigselsrom

 

Kostnad ved borgerlig vigsel

Tjenesten er en gratis tjeneste for kommunens innbyggere med mindre de som skal gifte seg har spesielle ønsker om pynting, alternative lokaler, vigsel utover ordinær åpningstid eller lignenede.

 

Fremmøte

Paret med følge må møte opp i god tid før avtalt tidspunkt for vigsel. Paret må vise legitimasjon før seremonien starter. 

 

Vitner

To vitner må være tilstede under seremonien, jamfør Ekteskapsloven § 11. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg. 

 

Språk

Det kan på forhånd avtales at vigselen skal foregå på engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg kvalifisert tolk.

 

Regelverk

Ekteskapsloven

Forskrift om kommunale vigsler

Tips en venn Skriv ut

Skjema