A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Ringer

Borgelig vigsel i kommunen

Fra 1. januar 2018 kan du gifte deg borgelig i kommunen.

Kommunestyret behandlet saken i møte 11.12.2017 (sak 57/17).

 

Prøving av ekteskapsvilkårene

For å inngå ekteskap i Norge, må Staten gjennomføre en prøving av ekteskapsvilkårene. Behandlingstiden hos Skatteetaten er 2-3 uker, så vær ute i god tid før bryllupet.

Les mer hos skatteetaten.

 

Bestilling av vigsel

De som vil gifte seg borgelig må bestille tid og lokale i kommunens servicetorg. Mulige tidspunkt for vigsel er ukedager mellom kl. 12.00-15.30 og lørdag formiddag.

 

Vigslere

De som kan vigsle i Inderøy kommune er:

  • Ordfører Ida Stuberg
  • Varaordfører Trine Berg Fines
  • Rådmann Peter Ardon
  • Assisternede rådmann Randi Tessem

 

Sted for vigselsseremonien

Vigslene gjennomføres på Inderøy Rådhus, fortrinnsvis i møterom Skarnsundet. Mot avtalt vederlag kan vigsler gjennomføres i Nils Aas Kunstverksted. Eventuell annet egnet areal og/eller lokasjon avklares i enighet mellom brudepar og vigsler. Vigselen må i utganspunktet kunne gjennomføres innenfor 1 time.

 

Kostnad ved borgelig vigsel

Tjenesten er en gratis tjeneste for kommunens innbyggere med mindre de som skal gifte seg har spesielle ønsker om pynting, alternative lokaler, vigsel utover ordinær åpningstid eller lignenede.

 

Fremmøte

Paret med følge må møte opp i god tid før avtalt tidspunkt for vigsel. Paret mmå vise original prøvingsattest og legitimasjon før seremonien starter. 

 

Vitner

To vitner må være tilstede under seremonien, jamfør Ekteskapsloven § 11. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg. 

 

Språk

Det kan på forhånd avtales at vigselen skal foregå på engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg kvalifisert tolk.

 

Regelverk

Ekteskapsloven

Forskrift om kommunale vigsler

Tips en venn Skriv ut

Skjema