Kommunale boliger

KOMMUNAL BOLIG

Kommunen har omsorgsboliger, trygdeboliger og utleieboliger. Ledige boliger blir tildelt av et inntaksteam etter søknad.

Kommunen har følgende boligtilbud:
 
OMSORGSBOLIGER:

For mennesker med nedsatt funksjonsevne:
  • 42 omsorgsleiligheter med døgnbemanning. Næss og Inderøyheimen.
  • 17 boliger med døgnbemanning. Lautan, Aarfald og Vennavold.
 
TRYGDEBOLIGER:
25 trygdeboliger beliggende på Røra, Sandvollan og Straumen.
 
UTLEIEBOLIGER:
11 boliger/leieligheter som tildeles etter vedtak.
Søknadsskjema for omsorgsbolig/trygdebolig/utleiebolig fås ved henvendelse Servicetorg eller Inderøyheimen.
Utfylt søknad sendes til:
Inderøy kommune
Inderøyheimen
Meieribakken 7
7670 Inderøy

Skjema