A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Kommunalt tilskudd til samfunnshus og grendehus i Inderøy kommune

Inderøy kommune har bevilget kr. 700 000,- til investeringer og vedlikehold av samfunnshus og grendehus i Inderøy kommune.  Søknad med beskrivelse av planlagt vedlikehold/investering med kostnadsoverslag sendes Inderøy kommune innen 20. september 2018. 

Kort beskrivelse av dagens status/standard av bygget må gå frem av søknaden.

Dagens bruk av samfunnshuset/grendehuset må også gå frem av søknaden samt at regnskap for siste år (2017) må vedlegges søknaden.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til kommunalteknikk v/ Roger Melting (741 24 544 / roger.melting@inderoy.kommune.no)

Skjema